Από το Blogger.

Νέος κύκλος προγραμμάτων επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με 18 διδακτικές ενότητες στον τομέα του τουρισμού

Ο νέος κύκλος προγραμμάτων επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου περιλαμβάνει και 18 διδακτικές ενότητες στον τομέα του τουρισμού:

1. Εισαγωγή στο Θαλάσσιο Τουρισμό

2. Επικοινωνία, προβολή και προώθηση στον τουρισμό

3. Έρευνα τουριστικής αγοράς

4. Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων

5. Η αξιοποίηση των εργαλείων της στατιστικής και των ποσοτικών μεθόδων στη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων

6. Η οικονομική και χρηματοοικονομική λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων

7. Η στρατηγική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων

8. Ηλεκτρονικά συστήματα μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών (ΗΣΜΤΠ)

9. Κύριες παράμετροι διαμόρφωσης της τουριστικής προσφοράς και της τουριστικής ζήτησης

10. Μάρκετινγκ επιχειρήσεων φιλοξενίας

11. Μάρκετινγκ μέσω του Διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων στον τουρισμό και τη φιλοξενία

12. Μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών

13. Πολιτιστική διαχείριση & πολιτιστικός τουρισμός

14. Πολιτιστικός τουρισμός

15. Το μάρκετινγκ των τουριστικών επιχειρήσεων

16. Τουριστική επιχειρηματικότητα και ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

17. Κανάλια διανομής τουριστικού προϊόντος

18. Οι σύγχρονες εξελίξεις στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων (έμφαση σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, μεταφοράς και συστημάτων διανομής)

Πληροφορίες: http://newsedu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4662%3A2013-07-08-15-57-25&catid=84%3A2011-09-09-13-10-59&Itemid=87

Αλέξης Σωτηρόπουλος – Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013