Από το Blogger.

Αναβαθμίζεται το λιμάνι του Ναυπλίου


Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε, με προϋπολογισμό 3.835.362 ευρώ, η αναβάθμιση του λιμανιού του Ναυπλίου, με στόχο τη δημιουργία σωστών διαστάσεων πλάτους και βάθους εισόδου, ώστε να εξυπηρετούνται με ασφάλεια, τόσο τα πλοία σχεδιασμού του έργου, όσο και γενικότερα να τεθούν νέες συνθήκες ναυσιπλοΐας για την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων.
Επίσης, με το έργο θα γίνει αποκατάσταση και υποστήριξη των υπαρχόντων κρηπιδωμάτων, όπου στα ύφαλά τους παρουσιάζουν προβλήματα (υποσκαφές, σπηλαιώσεις, άρση και επαναδιάστρωση πετρωμάτων εδράσεως των κρηπιδωμάτων, υποστηρικτικές κατασκευές, άρση και απομάκρυνση τεμαχίων τεχνητών ογκολίθων, συμπλήρωση ελλειπόντων δομικών στοιχείων κ.λπ.) και υποστήριξη των έργων στην περιοχή «Μπανιέρες» κοντά στο Ναυτικό Όμιλο Ναυπλίου.

Πηγή: www.ethnos.gr

Αλέξης Σωτηρόπουλος – Τρίτη 2 Ιουλίου 2013