Από το Blogger.

Ξεκινά ο διαγωνισμός για το Makedonia Palace


Η  16η Σεπτεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την περάτωση του διαγωνισμού εκμίσθωσης του ξενοδοχείου, Makedonia Palace (φωτογραφία), καθώς η σχετική διαδικασία επί της ουσίας ξεκίνησε χθες με την έναρξη διάθεσης από τον ιδιοκτήτη ΙΚΑ των τευχών της σύμβασης.
Το ΙΚΑ ζητά ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα 137.500 ευρώ και ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών που μπορεί να φτάσει έως και 12% (για τζίρο από 7 - 11 εκατ. ευρώ). 
Επιπλέον, ο εκμισθωτής υποχρεώνεται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ, που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο ετών από την έναρξη της μακροχρόνιας μίσθωσης.
Επί της ουσίας, ο δυνητικός επενδυτής - εκμισθωτής, εκτός από την καταβολή του μηνιαίου ενοικίου θα χρειαστεί κεφάλαια πάνω από 10 εκατ. ευρώ για να πραγματοποιήσει τις δεσμευτικές, εκ της σύμβασης, επενδύσεις, αλλά και για να παράσχει τις ζητούμενες εγγυήσεις. Όπως προκύπτει από τη δημοσιευμένη περίληψη της προκήρυξης, το ΙΚΑ εκμισθώνει το Makedonia Palace  για 30 χρόνια με δικαίωμα παράτασης για δέκα επιπλέον χρόνια.
Το μηνιαίο μίσθωμα θα προσαυξάνεται ετησίως σύμφωνα με την αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενώ προβλέπεται και ανεξάρτητο ποσοστιαίο μίσθωμα επί του κύκλου εργασιών, το οποίο θα αυξάνεται αντιστρόφως ανάλογα, ως ποσοστό, προς το τζίρο. Ειδικότερα: Για έσοδα από 7.000.000 μέχρι 11.000.000 ευρώ, θα είναι 12%. Για έσοδα από 11.000.001 ευρώ μέχρι 15.000.000 ευρώ θα είναι 10% και όταν τα έσοδα είναι πάνω από 15.000.001 ευρώ, θα μειώνεται στο 8%.

Πηγή: www.imerisia.gr
Φωτογραφία: www.makedoniapalace.com

Σημείωση e - TRAVEL NEWS: Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 2014 το ξενοδοχείο θα διαχειρίζεται εταιρεία συμφερόντων του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη.

Αλέξης Σωτηρόπουλος – Τρίτη 16 Ιουλίου 2013