Από το Blogger.

Άτοκα και χαμηλότοκα δάνεια συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ για τουριστικές επιχειρήσεις στα νησιά


Άτοκα και χαμηλότοκα δάνεια συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ για τουριστικές επιχειρήσεις στα νησιά ξεκινούν να δίνουν επτά τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς - Atebank, Αττικής, Proton, Παγκρήτια Συνεταιριστική, Συνεταιριστική Ευβοίας και η Συνεταιριστική Χανίων), μετά την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.
Πρόκειται για πρόγραμμα του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Τα δάνεια αφορούν σε κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις και κυμαίνονται από 10.000 έως 30.000 ευρώ. Το επιτόκιο είναι μόλις 2,8% και για τις περιοχές κάτω των 3.100 κατοίκων είναι άτοκο. Μπορούν να υπαχθούν υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για τα κεφάλαια κίνησης οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν έδρα σε νησί, ενώ για τα επενδυτικά οι επενδύσεις θα πρέπει να γίνουν σε νησί, χωρίς να είναι προϋπόθεση η έδρα των επιχειρήσεων να είναι σε νησί.
Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που μπορούν να δανειοδοτηθούν είναι ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστίαση, τουριστικά πρακτορεία, θαλάσσια σπορ, λιανική τροφίμων, είδη λαϊκής τέχνης, μεταποίηση τοπικών προϊόντων και εμπορία.
Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται είναι η δημιουργία και διαμόρφωση χώρων, κτήρια, εξοπλισμός, μηχανήματα, λειτουργικές δαπάνες, αμοιβές τρίτων, κόστος εμπορευμάτων κ.λπ.
Το ΕΤΕΑΝ και οι τράπεζες καλύπτουν το 70% της δαπάνης και το υπόλοιπο 30% το χρηματοδοτεί ο επιχειρηματίας.

Πηγή: www.imerisia.gr

Αλέξης Σωτηρόπουλος – Τετάρτη 29 Μαΐου 2013