Από το Blogger.

Έρευνα της ΕΣΕΕ για την καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών


Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), Βασίλης Κορκίδης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη σύνδεση του εμπορίου με τον τουρισμό, συναντήθηκε με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη για να της παραδώσει τα συμπεράσματα της έρευνας «Εμπόριο και τουρισμός στη Ρόδο». 
Συμφωνήθηκε ότι το εμπόριο και ο τουρισμός είναι δύο αλληλοτροφοδοτούμενες βαριές μεταβλητές της ελληνικής οικονομίας και δύο από τα μεγάλα στοιχήματα που πρέπει να κερδίσουμε για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Η χώρα μας λόγω θέσης, μορφολογίας, νησιωτικότητας, ιστορίας, κλίματος και φυσικού κάλλους, διαθέτει το συγκριτικό πλεονέκτημα να υποδέχεται εκατομμύρια επισκεπτών, οι οποίοι εκ των πραγμάτων εξυπηρετούνται τόσο στην Αθήνα όσο και στις πολυάριθμες τουριστικές αγορές.
Για το λόγο αυτό και για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών, επιχείρησε να μελετήσει εμπορικά τις τουριστικές αγορές, να καταγράψει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εγχώριων και ξένων τουριστών, αλλά και τη γνώμη τους για τη λειτουργία και τις παροχές των εμπορικών καταστημάτων.
Σκοπός της ΕΣΕΕ είναι να φτιάξει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους επιχειρηματίες της κάθε περιοχής, αλλά και έναν οδηγό μελέτης των τουριστικών αγορών. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις ανάγκες των εκατομμυρίων τουριστών ανά εθνικότητα και να παρέμβουμε για να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες των εμπορικών καταστημάτων.

Πηγή: www.euro2day.gr

Αλέξης Σωτηρόπουλος – Τρίτη 18 Ιουνίου 2013