Από το Blogger.

Ξεκινά το πρόγραμμα Ενίσχυσης της Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας


Αυτή την εβδομάδα ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Ενίσχυσης της Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας, με χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ σε πολύ μικρές και μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκς, εστιατόρια, τουριστικά πρακτορεία, θαλάσσια σπορ, για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης. 
Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, NEA PROTON BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΤΕBANK, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ATTICA BANK, PROBANK, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ. 
Τα δάνεια κυμαίνονται από 10.000 έως 30.000 ευρώ με τετραετή περίοδο αποπληρωμής και σταθερό επιτόκιο 2,8%, ενώ για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων τα δάνεια θα είναι άτοκα. 
Για δάνεια κεφαλαίου κίνησης η έδρα της επιχείρησης πρέπει να βρίσκεται υποχρεωτικά σε νησί, ενώ για τα επενδυτικά δάνεια οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, αλλά η επένδυση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε νησί. 
Τα δάνεια χορηγούνται από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) μέσω των τραπεζών, οι οποίες αναλαμβάνουν απλώς την υποδοχή των αιτημάτων και την προώθησή τους στο Ταμείο το οποίο θα δίνει την τελική έγκριση για την εκταμίευση του δανείου. 
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν: 

• Δημιουργία - διαμόρφωση - ανακαίνιση - αναπαλαίωση σε κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο 
• Μηχανήματα και εξοπλισμό 
• Δικαιώματα τεχνογνωσίας 
• Λογισμικό 
• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 
• Προβολή - προώθηση 
• Λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια - μη συμπεριλαμβανομένων ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης, έξοδα μισθοδοσίας, αμοιβές τρίτων, κόστος πρώτων υλών και αγοράς εμπορευμάτων). 

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://www.etean.gr/PublicPages/Tender2.aspx?ID=50

Πηγή: www.enet.gr

Αλέξης Σωτηρόπουλος – Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013