Από το Blogger.

Έντεκα ενδιαφερόμενοι επενδυτές για τις μαρίνες Χίου και Πύλου


Έντεκα (11) διεθνή και εγχώρια επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της μαρίνας και τμήματος του λιμένα Χίου ή/και της μαρίνας και τμήματος του λιμένα Πύλου. 
Στο πλαίσιο της αξιοποίησης θα υλοποιηθούν επενδύσεις σε υποδομές και υπηρεσίες, που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση και στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος των περιοχών αυτών και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η επιλογή των υποψηφίων, που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού, θα ολοκληρωθεί μέσα στο Σεπτέμβριο.

Πηγή: www.express.gr

Αλέξης Σωτηρόπουλος - Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013